Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I dag er med ferdig med budsjettrevisjon og liknande papirarbeid, og registreringsskjemaet er sendt inn til Noregsuniversitetet.

No startar den verkelege jobben.

  • No labels