Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

JazzQuiz er denne månaden publisert som modul i Moodles offisielle arkiv: sjå https://moodle.org/plugins/mod_jazzquiz

Søknaden om opptak vart sendt tidleg i januar, og sidan då har JazzQuiz vore gjennom ein godkjenningsprosess for å sikra at kvaliteten er bra nok for publikasjon som eksperimentell modul.

Dette er ein milepæl, der me ser at arbeidet me har gjort er godt nok til å kunna ha verdi for andre. Derimot er det slett ikkje slutten på utviklinga. Der er stadig ting som me ynskjer å forbetra, kanskje særleg grensesnittet på små skjermar (mobiltelefon o.l.).

  • No labels