Blog

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det tek normalt fleire månader med vurdering og godkjenning før ein ny plugin dukkar opp i Moodle sitt plugin-arkiv. Inntil vidare kan interesserte brukarar finna spørsmålstypen på github: https://github.com/KQMATH/moodle-qtype_shortmath

Me er òg klar for publisering av ein quiz-modul frå systerprosjektet Adaptivt Læringssystem.  Modulen har fått namnet CAPQuiz.