Blog

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Hans Georg Schaathun (proesjektleiar): Klasseromsquiz
  2. Siebe van Albada: Adaptivt læringssystem
  3. Geirmund Oltedal (instituttleiarar): Eit anna quiz-perspektiv
  4. Aslak Bakke Buan, nestleiar Inst for Matematiske Fag (Trondheim og Gjøvik)
  5. Inger Dagrun Langseth: NTNU Drive

Pga. snøver og andre ting har diverre Jin Hasvoldseter

...

og Robin Bye meldt forfall.