Prosjektet Klasseromsquiz i Matematikk inviterer til seminar 24. april 2017.

Seminaret er ein serie med korte (5-10min) presentasjonar og diskusjon i salen.

  1. Hans Georg Schaathun (proesjektleiar): Klasseromsquiz
  2. Siebe van Albada: Adaptivt læringssystem
  3. Geirmund Oltedal (instituttleiarar): Eit anna quiz-perspektiv
  4. Aslak Bakke Buan, nestleiar Inst for Matematiske Fag (Trondheim og Gjøvik)
  5. Inger Dagrun Langseth: NTNU Drive

Pga. snøver og andre ting har diverre Jin Hasvoldseter og Robin Bye meldt forfall.